Sunday, 31/05/2020 - 01:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non TT Giang Tiên

Kế hoạch thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy trong trường mầm non TT Giang Tiên

Kế hoạch thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy trong trường mầm non TT Giang Tiên

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN TT GIANG TIÊN

 


Số: 02/KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Giang Tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác PCCC

 

Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật số 40/QH13 ngày 22/11/2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Để thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại trường mầm non thị trấn Giang Tiên theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Trường mầm non thị trấn Giang Tiên xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCCC năm 2016  và những năm tiếp theo với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao trách ý thức trách nhiệm của CBGVNV trong lĩnh vực PCCC, từ đó thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn PCCC trong phạm vi quản lý, không để cháy nổ xảy ra.

2. Quá trình thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC tại trường mầm non xã Sơn Cẩm phải có nội dung, thời gian, đối tượng, kinh phí thực hiện cụ thể để đảm bảo tính nghiêm túc, đúng quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC

- Tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC do cấp trên ban hành tới CBGV NV trong trường nắm được nội dung và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC cơ  theo quy định của Luật PCCC. Đội PCCC phối hợp với các tổ để lên danh sách CBGVNV tham gia huấn luyện, mời giáo viên giảng dạy các nội dung về PCCC theo giáo án huấn luyện. Quá trình huấn luyện nghiệp vụ PCCC phải được đánh giá chất lượng học tập và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định.

2. Công tác kiểm tra an toàn PCCC

- Cán bộ GV nhân viên trong trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định an toàn PCCC, quy chế sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình. Quá trình hoạt động, nếu phát hiện những nguy cơ mất an toàn PCCC phải báo cáo ngay cho người phụ trách đơn vị để sửa chữa, khắc phục, không để cháy nổ xảy ra.

3. Công tác tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy

- Trong tháng 8/2016  trường mầm non thị trấn Giang Tiên củng cố và bổ sung lực lượng đội PCCC cơ sở đảm bảo số lượng quy định. Đội PCCC cơ sở có trách nhiệm tổ chức thường trực, xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh, dập tắt đám cháy, không để phát triển thành đám cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

- Xây dựng phương án chữa cháy đảm bảo nội dung, phù hợp với những điều kiện cơ sở vật chất mới xây dựng của trường. Tổ chức triển khai nội dung phương án chữa cháy với những tình huống giả định để CB,GV,NV nắm chắc nhiệm vụ xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ. Việc rà soát, củng cố phương án thực hiện ngay sau khi có những thay đổi về bố trí công trình xây dựng trong trường.

4. Công tác quản lý, đầu tư trang thiết bị chữa cháy

- Trang thiết bị chữa cháy phải thực hiện việc quản lý, bảo quản bảo dưỡng theo định kỳ quy định. Quá trình quản lý thấy trang thiết bị chữa cháy có hỏng hóc, kém chất lượng phải thay thế .

- Đội PCCC của trường thường xuyên kiểm tra theo dõi số lượng, chất lượng phương tiện chữa cháy, đề xuất thay thế, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy khi có xảy ra đạt hiệu quả cao. Lên kế hoạch phân bổ, dự trù kinh phí để mua sắm bổ sung các trang thiết bị chữa cháy cần thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cán bộ giáo viên nhân viên trong trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc công tác PCCC theo nội dung kế hoạch này.

2. Đội PCCC căn cứ nội dung kế hoạch, xây dựng dự trù ngân sách để tổ chức thực hiện.

 

 

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                            Bồ Thị Yến

 

Tác giả: Admin
Nguồn: mnttgiangtien.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 05 : 1.320
Năm 2020 : 3.544