Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: LQ chữ cái e, ê

Giáo viên Đặng Thị Huyền

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Truyện: Gói hạt kỳ diệu

Giáo viên Nguyễn Thị Hương

Dạy trẻ pha nước cam

Giáo viên Nguyễn Thị Hương

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Tập tô: b,d,đ

Giáo viên Nguyễn Thị Hương