Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Truyện: Sự tích hoa mào gà

Giáo viên: Tạ Thị Hiền

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ: Vẽ hoa

Giáo viên: Tạ Thị Hiền

Lĩnh vực: Phát triển thể chất: VĐCB: Đi theo đường dích dắc

Giáo viên: Tạ Thị Hiền