Lĩnh vực: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ môi trường

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Truyện: Sự tích hoa mào gà

Giáo viên: Trần Thị Tuyết