Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Truyện: Cây khế

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiêm