Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Thơ: Hoa kết trái

Giáo viên: Đinh Thị Thuỳ Trang

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức: Hoa hồng, hoa cúc

Giáo viên: Đinh Thị Thuỳ Trang