Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Thơ: Hoa kết trái

Giáo viên: Vũ Thị Anh Thư

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức: Tìm hiểu hoa hồng, hoa cúc

Giáo viên: Bùi Thị Hoạt

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức:  Sự phát triển của cây

Giáo viên: Bùi Thị Hoạt