Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Thơ: Hoa kết trái

Giáo viên: Nguyễn Thị Yến Hoa

Dạy trẻ kỹ năng chăm sóc và bảo vệ cây xanh

Giáo viên: Nguyễn Thị Yến Hoa