Hướng dẫn trẻ thực hiện thao tác vệ sinh tại nhà. Giáo viên: Hoàng Thị Tứ

Lĩnh vực: PTNN: Thơ: Cô và mẹ. 

Giáo viên: Hoàng Thị Tứ

Lĩnh vực: PTTC: Bật qua vạck kẻ

Giáo viên: Nguyễn Thị Mây-Nguyễn Thị Quỳnh

Trò chơi: Tôm, cua, cá

Giáo viên: Lương Hải Yến