Lĩnh vực: PTTC: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay

Giáo viên: Phùng Minh Hoài

Dạy trẻ chăm sóc cây xanh tại nhà

Giáo viên: Tạ Thị Hiền

Lĩnh vực: PTTM: NDTT: Hát: Đố bạn

Giáo viên: Tạ Thị Hiền

Lĩnh vực: PTNN: Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ

Giáo viên: Tạ Thị Hiền

Lĩnh vực: PTTM: Vẽ chiếc cốc

Giáo viên: Tạ Thị Hiền