Mẫu giáo 3-4 tuổi C4

Lĩnh vực: PTNN: Truyện: Thỏ con không vâng lời

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiêm

Lĩnh vực: PTNT: NBPB cao hơn-thấp hơn

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiêm