Mẫu giáo 3-4 tuổi c2

Dạy trẻ học đếm 

Giáo viên: Vũ Thị Anh Thư

Lĩnh vực: PTNN: Thơ: Tết đang vào nhà

Giáo viên: Vũ Thị Anh Thư

Lĩnh vực: PTNN: Truyện: Thỏ con không vâng lời

Giáo viên Bùi Thị Hoạt

Lĩnh vực: PTNT: Nhận biết phân biệt to - nhỏ

Giáo viên: Bùi Thị Hoạt