Dạy trẻ vắt nước cam

Giáo viên: Nguyễn Thị Loan

Lĩnh vực: PTTC: VĐCB: Bò chui qua cổng

Giáo viên: Nguyễn Thị Loan

Hưỡng dẫn trẻ thực hiện thao tác rửa tay tại nhà

Giáo viên: Nguyễn Thị Yến hoa

Lĩnh vực: PTNN: Thơ: Cô và mẹ

Giáo viên: Nguyễn Thị Yến Hoa

Lĩnh vực: PTTM: Dạy trẻ tô màu bánh ga tô

Giáo viên: Nguyễn Thị Yến Hoa