Dạy học trực tuyến. Trường Mầm non thị trấn Giang Tiên. Năm học 2021-2022