HĐ: Hướng dẫn trẻ làm bánh chay

Người thực hiện: Cô giáo Đào Thị Kim Oanh- Trường MN thị trấn Đu

HĐ: Hướng dẫn trẻ làm Kimbap

Người thực hiện: Vũ Thị Thu Trang- Trường MN xã Cổ Lũng

HĐ: Hướng dẫn trẻ lau lá cây cảnh

Người thực hiện: Cô giáo Lương Hải Yến- Trường MN thị trấn Giang Tiên