DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Giáo viên Trần Thanh Huyền. Lứa tuổi: 

Nhà trẻ 24 - 36 tháng

Lĩnh vực: PTNN: Thơ: Bắp cải xanh

PTNT: Dạy trẻ nhận biết màu xanh, màu đỏ

Hướng dẫn trẻ chơi với đất nặn

Dạy trẻ một số hành động nguy hiểm

Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Cắp cua

Lĩnh vực: PTNN: Truyện: Cây táo