DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Giáo viên Nguyễn Thuý Hằng. 

Lứa tuổi: MG 4-5 tuổi

Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo

Dạy trẻ kỹ năng lau lá cây

Lĩnh vực: PTNN: Truyện Hạt đỗ sót

Dạy trẻ nhặt rau muống

Dạy trẻ thực hiện thao tác vệ sinh rửa tay đúng cách

Thể dục sáng