DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Giáo viên Nguyễn Thị Trang. 

Lứa tuổi 5-6 tuổi

Dạy trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định

Hoạt động học: PTTM: NDTT: Dạy hát: Em yêu cây xanh

Hoạt động học: PTTC: Ném trúng đích nằm ngang

Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo

Hoạt động học: PTNN: Truyện: Sự tích cây khoai lang