DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Giáo viên Bùi Hải Yến. 

Lứa tuổi: Nhà trẻ 24 - 36 tháng

Daỵ trẻ tô màu quả cà chua

Lĩnh vực: PTTC: VĐCB: Bò chui qua cổng

Lĩnh vực: PTNN: Thơ: Hoa nở

Rèn kỹ năng rửa tay cho trẻ. Lứa tuổi MG 4 - 5 tuổi