PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ LƯƠNG   
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN GIANG TIÊN   
       
                BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU - CHI NĂM HỌC 2020 - 2021
    ĐVT: Đồng 
STTCác khoản thu Tồn quỹ năm học  2019 -2020Tổng thu       năm học     2020 - 2021Tổng chi       năm học      2020 - 2021Tồn quỹ                 năm học                   2020 - 2021Ghi chú
ICác khoản thu theo quy định059,500,00059,500,0000 
1Thu học phí059,500,00059,500,0000 
IICác khoản thu hộ039,680,00039,680,0000 
1Quỹ ban đại diện HCMHS09,480,0009,480,0000 
2Bảo hiểm thân thể học sinh030,200,00030,200,0000 
III. Các khoản thu hộ chi hộ011,440,00011,440,0000 
1Sổ liên lạc điện tử011,440,00011,440,0000 
IVCác khoản thu thỏa thuận111,400690,205,000688,613,9201,702,480 
1Mua đồ dùng bán trú -  vệ sinh77,00076,509,00076,413,000173,000 
2Gas34,40041,980,00040,484,9201,529,480 
3Tiền ăn0571,716,000571,716,0000 
Tổng cộng: 111,400800,825,000799,233,9201,702,480 
     
                                            Ngày 25 tháng 05 năm 2021
                Kế toán                                                  Thủ trưởng đơn vị
       
       
       
       
     Phạm Thị Lan Anh                                                  Lê Thị Thúy Mai